Screenshoty z aktualną datą w nazwie.

Na różnych forach, możecie znaleźć takie wpisy do pliku menu:

[exec] (Screenshot - JPG) {import screenshot.jpg && display -resize 50% screenshot.jpg} <>
[exec] (Screenshot - PNG) {import screenshot.png && display -resize 50% screenshot.png} <>

Służą rzecz jasna do zapisu zrzutu ekranu. Mają tą wadę niestety, że zawsze zapisują do tego samego pliku. Oto drobna modyfikacja, które temu zaradza:

[exec] (Screenshot - JPG) {import "screenshots/screenshot.`date +%d.%m.%Y.%H%M`.jpg" && display -resize 50% "screenshots/screenshot.`date +%d.%m.%Y.%H%M`.jpg"}
[exec] (Screenshot - PNG) {import "screenshots/screenshot.`date +%d.%m.%Y.%H%M`.png" && display -resize 50% "screenshots/screenshot.`date +%d.%m.%Y.%H%M`.png"}

Tytułem wyjaśnienia: wykorzystałem tu właściwości basha, polecenia miedzy znakami `` zostaną wykonane, a efekt ich działania zostanie wstawiony w miejsce tychże komend.

O poleceniu date poczytać możecie w jej manie. Tutaj data jest wyświetlana w formacie: dzień(2 cyfry).miesiąc(2 cyfry).rok(4 cyfry).godzina z minuta(4 cyfry bez spacji w środku).

Jedyna znana mi wada tego rozwiązania, to kiedy mamy dość zajęty komp, albo robimy screena kiedy zwiększa się w systemie ilość minut, wtedy być może nie otworzy się okienko z screenem. Mi to się jeszcze nie przytrafiło.